Książka, którą powinien przeczytać każdy fan firmy Commodore. Opisuje ona czasy od powstania firmy, która najpierw zajmowała się produkcją maszyn do pisania, poprzez kalkulatory, aż w końcu z powstaniem pierwszego komputera osobistego Commodore  PET weszła burzliwie na rynek komputerów osobistych, do jej upadku w roku 1994.

Książka zawiera liczne wywiady i wspomnienia inżynierów i pracowników Commodore oraz konkurencji. Pokazane są konflikty osobowości w kierownictwie firmy i wśród inżynierów. Bezwzględne praktyki biznesowe założyciela Jack-a Tramiel-a oraz geniusz jego projektantów, takich jak Chuck Peddle czy Bill Mensch.

Pozycja obowiązkowa.

commodore company on the edge 1commodore company on the edge 2