Programik przydatny dla osób używających programu TrueCrypt. Po uruchomieniu tc.exe prosi o podanie hasła i przekazuje je do pliku tc.bat, w którym jest komenda mapowania woluminu TC. Jeżeli zatem posiadasz parę woluminów TC i wszystkie mają jednakowe hasło, dzięki temu narzędziu możesz je podmapować przy jednorazowym podaniu hasła.

tc.exe to binarka skompilowana poprzez narzędzie AutoIt. Sam skrypt zajmuje 4 linijki:] Działa pod Windows XP, Vista, 7.

tc